معرفی و راهنما

انستيتو سازش معرفي و راهنمايي

حل مشكلات و مسائل از طريق شركت دادن طرفين اختلاف در حل مشكلات خويش از وظائف اساسي و اوليه انستيتو سازش مي‌باشد.
استفاده از اين روش يعني حركت و دخالت دادن طرفين اختلاف و پيشنهاد سازنده آنها، يكي از بهترين روشهائي است كه ميتواند عادلانه و سريع به اختلاف موجود في مابين خاتمه دهد.
انستيتو سازش مفتخر است كه با برنامه‌ها و روشهاي موجود خود و حضور و همكاري سازش ياران با تجربه، متخصص و عادل بتواند در حل اختلافات شما ساعي باشد.
بطور كلي انسانها نيازمند معاشرت، وصلت، داد و ستد و انواع فعل و انفعالات سازنده و ثمربخش با يكديگر مي‌باشند. اصولاً اين قبيل آميزشها ناگزير به تبادل افكار و ثروت اعم از منقول و غيرمنقول بوده و به ارتباطات سودمندي براي طرفين منجر ميگردد و بطور معمول مردم تمايلي به ايجاد اختلاف در اين روابط ندارند.
خوشبختانه غالباً مردم قادرند به اين روابط سالم ادامه دهند اما در دنياي امروز كه سطح داد و ستدها و معاملات تجاري كوچك و بزرگ و روابط سياسي و فرهنگي و اجتماعي در سطح فردي و يا وسيع وبين‌المللي انجام ميگيرد، امكان جلوگيري از بروز اختلاف بسيار اندك است.
اختلافات در گذشته و يا حال با تمام پيچيدگي‌هاي آن كمتر به نظر ميرسيد كه مشكلات حقوقي و قانوني داشته باشند بلكه در حقيقت بيشتر اين اختلافات در نتيجه تعبير و تفسير قول و قراردادها و بررسي و تحقيقات در شرايط قراردادها (نوشته يا لفظي) و پيدا كردن راه حل عادلانه و منصفانه براي برطرف كردن آنها بوده است.
در ادوار گذشته در كشورهاي مختلف جهان (بيشتر در ممالك سوسياليستي) اختلافات في مابين از طريق سازش، ميانجيگري و يا حكميت حل ميشدند. روش ميانجيگري، داوري، شيخوخيت و يا حكميت روشي بوده كه طرفين با انتخاب يك و يا چند نفر انسانهاي صالح، صحيح العمل و با تجربه و داراي اخلاقي سازش كارانه مسائل خويش را سريع و بررسي و حل و فسخ ميكردند (اصطلاحاً آنان را ريش سفيد مي‌ناميدند). امروزه نيز بدلايل مختلف و شايد هم بعلت شلوغي دادگاهها، خستگي مردم از دوندگي بدنبال حل اختلافات خويش از طريق طرح دعاوي در دادگاه‌ها بوسيله وكلا، گراني قيمت و طول زمان مصرف شده براي حل مشكلات موجود، بيشتر تمايل دارند از طريق ميانجيگري و حكميت به نتيجه سريع برسند. در اين مورد حتي كشورهاي سرمايه‌داري شبيه آمريكا نيز اين روش را پسنديده‌اند و امروزه سيستم‌هاي قضائي آمريكا و كشورهاي وابسته بين‌المللي نه تنها استفاده از روش ميانجي‌گري و حكميت را بي‌نهايت تشويق ميكنند حتي در سيستم‌هاي قضائي آمريكا تا حد دادگاه عالي استفاده از اين روش را لازم و واجب گردانيده‌اند.